33

BURUNDI

Value

10 Francs / Amafranga

Issued by

Banque de la République du Burundi / Ibanki ya Republika y'Uburundi

Date

1981-2007


 Arms, outline of Burundi

 

33a

01.06.1981 & 01.12.1983


33a

01.06.1981 & 01.12.1983


33b

01.12.1986, 01.05.1988, 01.10.1989 & 01.10.1991


33b

01.12.1986, 01.05.1988, 01.10.1989 & 01.10.1991


33b

01.12.1986, 01.05.1988, 01.10.1989 & 01.10.1991


33b

01.12.1986, 01.05.1988, 01.10.1989 & 01.10.1991


33c

25.05.1995


33d

05.02.1997, 01.08.2001 & 01.07.2003


33d

05.02.1997, 01.08.2001 & 01.07.2003


33d

05.02.1997, 01.08.2001 & 01.07.2003


33e

05.02.2005 & 01.11.2007


33e

05.02.2005 & 01.11.2007


BACK TO BURUNDI BACK TO AFRICA BACK TO INDEX