42

BURUNDI

Value

5.000 Francs / Amafranga

Issued by

Banque de la République du Burundi / Ibanki ya Republika y'Uburundi

Date

1999-2005
for a similar earlier note see BURUNDI P-40

for a similar later note with printing all over see BURUNDI P-48


 Arms, National Assembly (Bujumbura)

 Port of Bujumbura (Lake Tanganyika)

42a

05.02.1999


42b

01.07.2003


42c

05.02.2005


BACK TO BURUNDI BACK TO AFRICA BACK TO INDEX