43

BURUNDI

Value

10.000 Francs / Amafaranga

Issued by

Banque de la République du Burundi / Ibanki ya Republika y'Uburundi

Date

2004 & 2006


 Prince Rwagasore, President Melchior Ndadaye

 Classroom

43a

25.10.2004


43b

01.05.2006


BACK TO BURUNDI BACK TO AFRICA BACK TO INDEX