52

BURUNDI

Value

2.000 Francs / Amafaranga

Issued by

Banque de la République du Burundi / Ibanki ya Republika y'Uburundi

Date

2015-2023


Antelope, arms, flag, pineapple

Outline of Burundi, fieldwork

52

15.01.2015


52

04.07.2018*
* not listed in catalog


52

11.09.2023*
* not listed in catalog


BACK TO BURUNDI BACK TO AFRICA BACK TO INDEX