1

POLAND

Value

Marki Polskiej

Issued by

Krajowa Polska Kasa Pożyczkowa

Date

1917

Remark

title on front reads "Zarząd jenerał-gubernatorstwa ..."
for a similar note with text
"Zarząd General-Gubernatorstwa ... " and "Bilet Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej" on back see POLAND P-7


 Eagle

 Female heads

BACK TO POLAND BACK TO EUROPE BACK TO INDEX