7

POLAND

Value

Marki Polskiej

Issued by

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa

Date

1917

Remark

title on front reads "Zarząd Generał-Gubernatorstwa ..."
for a similar note with text "Zarząd jeneral-gubernatorstwa ... " and "Bilet Krajowej Polskiej Kasy Pożyczkowej" on back see POLAND P-1


 Eagle

 Female heads 

BACK TO POLAND BACK TO EUROPE BACK TO INDEX