181

SOVIET UNION

Value

10.000 Rubley / Karbovantsiv / Rubli / Maneti / Roubli / Rublat

Issued by

Gosudarstvenniy Bank

Date

1923


 Moskva River, Kremlin (Moscow)

 
181(1)

right signature: Belyayev


181(2)

right signature: Dyukov


181(3)

right signature: Kozlov


181(4)

right signature: Kolosov


181(5)

right signature: Loshkin


181(6)

right signature: Oniker


181(8)

right signature: Sapunov


181(9)

right signature: Sellyava


181(7)

right signature: Porokhov


181(10)

right signature: Silayev


BACK TO SOVIET UNION BACK TO EUROPE BACK TO INDEX