201

SOVIET UNION

Value

3 Chervontsa / Chervintsi / Chyrvontsy / Dzherveni / Çervon / Chervon

Issued by

Gosudarstvenniy Bank SSSR

Date

1932


 Arms

 
201a

issued note


BACK TO SOVIET UNION BACK TO EUROPE BACK TO INDEX