202

SOVIET UNION

Value

1 Chervonets / Chervinets' / Chyrvonets / Dzherveni / Çervons / Cervon / Chervon

Issued by

Gosudarstvenniy Bank Soyuza SSR

Date

1937


 Vladimir Ilyich Ulyanov ("Lenin")

 
202a

issued note


BACK TO SOVIET UNION BACK TO EUROPE BACK TO INDEX