W135

UKRAINE

Value

500 Hriven'

Issued by

Natsional'niy Bank Ukra´ni

Date

2021

Occasion

"Skovoroda's World" - 300th Anniversary of Birth of G. Skovoroda (1722-2022)


 Grigoriy Skovoroda

 Kievo-Mogilyansk Academy

BACK TO UKRAINE BACK TO EUROPE BACK TO INDEX