W133

UKRAINE

Value

500 Hriven'

Issued by

Natsional'niy Bank Ukra´ni

Date

2021

Occasion

30th Anniversary of Independence (1991-2021)


 Grigoriy Skovoroda

 Kievo-Mogilyansk Academy

BACK TO UKRAINE BACK TO EUROPE BACK TO INDEX