YUGOSLAVIA - Slovenia - PartisansCONTENT

 
SLOVENIA
      NARODA OSVOBODILNA FRONTA SLOVENSKEGA
S104 - S108 (1944) Issue
      DENARNI ZAVOD SLOVENIJE
S110 - S112 1944 First Issue
S113 - S117 1944-Second Issue
S118 Various Denominations "Priznanico" Issue
      IZVRENI ODBOR OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA
S119 - S122 1943 "Reichsmark" Issue
S123 - S124 1943 "Lir/Lire" Issue
S125 1943 "Lit" Issue
      GLAVNO POVELJSTVO SLOVENSKIH PARTIZANSKIH LJUBLJANA
S128 1942-1945 Issue
      KANALSKI O.N. O.O. (OF)
S129 - S NL 1944-1945 Issue
      NARODNI OSVOBODILNI SVET ZA PRIMORSKO SLOVENIJO
S131 - S138 1944-1945 Issue
      OKROŽNI ODBOR OF ZA ZAPADNO PRIMORSKO
S NL 1944 Issue
      OKROŽNI ODBOR OF ZA PIVKO
S NL 1944 Issue
      OKROŽNI ODBOR OF ZA SLOV. ISTRO
S145 1945 Issue
      OKROŽNI NARODNO OSVOBOILNI ODBOR ZA BRDA
S153 - S NL 1944 Issue
      OKROŽNI NARODNO OSVOBOILNI ODBOR ZA GORISKO
S NL 1944 Issue
      OKROŽNI NARODNO OSVOBOILNI ODBOR ZA IDRIJSKO
S NL 1944 Issue
      OKROŽNI NOO BAŠKO
S168 - S175 1944-1945 Issue
      POKRAJINSKI ODBOR O.F. ZA ŠTAJERSKO
S NL 1944 Issue

 

GOSPODARSKO FINANCNI ODBOR OSVOBODILNE FRONTE
NARODA OSVOBODILNE FRONTA SLOVENSKEGA
Lit System

ND (1944) Issue
50 Lit
50 Lit

PS-104
a b

100 Lit
100 Lit

PS-105
a b c

1.000 Lit

PS-107

5.000 Lit

PS-108

 

 


DENARNI ZAVOD SLOVENIJE
Lir System

1944 First Issue
1 Lira
1 Lira

PS-110

5 Lir
5 Lir

PS-111

10 Lir
10 Lir

PS-112
(1) (2) (3)

 

 

 

 

 

1944 Second Issue

1 Lira
1 Lira

PS-113

5 Lir
5 Lir

PS-114

10 Lir
10 Lir

PS-115

100 Lir
100 Lir

PS-117

 

 

 

Various Denominations "Priznanico" Issue

Slovenski Lir

PS-118
9.700

 

 

 

 

 

 

 

 


IZVRENI ODBOR OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA
(Committee of the Slovenian Government Liberty Front)

Reichsmark System

1943 Issue
20 Reichsmark
20 Reichsmark

PS-119

50 Reichsmark

PS-120

500 Reichsmark

PS-122

 

 

 

 


Lir/Lire System

1943 Issue
100 Lir

PS-123

500 Lire

PS-124

 

 

 

 

 

 


Lit System

1943 Issue
100 Lir
100 Lir

PS-125

 

 

 

 

 

 

 

 


GLAVNO POVELJSTVO SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET LJUBLJANA
(General Command of the Partisans in Ljubljana/Lubiana/Laibach)
Lire italiane (Lit) System

1943 Issue
10.000 Lire
10.000 Lire

PS-128

 

 

 

 

 

 

 

 


KANALSKI O.N. O.O. (OF)
(District National Committee of Liberation Front for Kanal/Canale d'Isonzo/Kanalburg)
Lir System

1944-1945 Issue
100 Lir

PS-129

500 Lir

PS-NL

 

 

 

 

 

 


NARODNI OSVOBODILNI SVET ZA PRIMORSKO SLOVENIJO
(National Liberation Committee for the Slovenian Coast)

1944-1945 Issue
100 Lir

PS-131

300 Lir

PS-132

4.000 Lir

PS NL

10.000 Lir

PS-138

 

 


OKROŽNI ODBOR OF ZA ZAPADNO PRIMORSKO
(District Committee of Liberation Front for Western Primorsko)
Lir System

1944 Issue
1.000 Lir

PS NL

 

 

 

 

 

 

 

 


OKROŽNI ODBOR OF ZA PIVKO
(District Committee of Liberation Front for Pivka)

1944 Issue
1.000 Lir

PS NL

 

 

 

 

 

 

 

 


OKROŽNI ODBOR OF ZA SLOV. ISTRO
(District Committee of Liberation Front for Slovenian Istria)

1944 Issue
100 Lir

PS-145

 

 

 

 

 

 

 

 


OKROŽNI NARODNO OSVOBODILNI ODBOR ZA BRKINE
(District National Liberation Committee for Brkini/Birchinia)

1944 Issue
500 Lir

PS NL

 

 

 

 

 

 

 

 


OKROŽNI NARODNO OSVOBODILNI ODBOR ZA BRDA
(District National Liberation Committee for Brda)

1944 Issue
50 Lir
50 Lir

PS-153

300 Lir
300 Lir

PS-154

5.000 Lir

PS NL

 

 

 

 


OKROŽNI NARODNO OSVOBODILNI ODBOR ZA GORIŠKO
(District National Liberation Committee for Gorica/Gorizia/Görz)

1944 Issue
1.500 Lir

PS NL

 

 

 

 

 

 

 

 


OKROŽNI NARODNO OSVOBODILNI ODBOR ZA IDRIJSKO
(District National Liberation Committee for Idrija)

1944 Issue
1.500 Lir

PS NL

3.800 Lir

PS NL

 

 

 

 

 

 


OKROŽNI NOO ZA BAŠKO
(District National Liberation Committee for Baško)

1944-1945 Issue
50 Lir

PS-168

100 Lir

PS-169

400 Lir

PS-171

1.000 Lir

PS-173

5.000 Lir

PS-175


POKRAJINSKI ODBOR O.F. ZA ŠTAJERSKO
(Province Committee of the Liberation Front for Styria)
ReichsmarkSystem

1944 Issue
100 Reichsmark

PS NL

 

 

 

 

 

 

 

 


BACK TO YUGOSLAVIA

BACK TO EUROPE

BACK TO INDEX