77

YUGOSLAVIA

Value

5 Dinara / Dinarjev / Dinari

Issued by

Narodna Banka Jugoslavije

Date

01.08.1965

Signature

Printer

Zavod za Izradu Novčanica, Belgrade


 Peasant woman

 Combine harvesters
77a

small serial #


77b

large serial #


BACK TO YUGOSLAVIA BACK TO EUROPE BACK TO INDEX