81

YUGOSLAVIA

Value

5 Dinara / Dinarjev / Dinari

Issued by

Narodna Banka Jugoslavije / Narodna Banka na Jugoslavija

Date

01.05.1968

Signature

Printer

Zavod za Izradu Novčanica, Belgrade


 Peasant woman

 
81a

serial # with serifs


81b

serial # without serifs


BACK TO YUGOSLAVIA BACK TO EUROPE BACK TO INDEX