95

YUGOSLAVIA

Value

20.000 Dinara / Dinarjev / Dinari

Issued by

Narodna Banka Jugoslavije / Narodna Banka na Jugoslavija

Date

01.05.1987

Signature

Printer

Zavod za Izradu Novčanica i Kovanog, Belgrade


 Miner Alija Sirotanović

 Mine dredger

BACK TO YUGOSLAVIA BACK TO EUROPE BACK TO INDEX