96

YUGOSLAVIA

Value

50.000 Dinara / Dinarjev / Dinari

Issued by

Narodna Banka Jugoslavije / Narodna Banka na Jugoslavija

Date

01.05.1988

Signature

Printer

Zavod za Izradu Novčanica i Kovanog, Belgrade


 Woman

 Dubrovnik/Ragusa

BACK TO YUGOSLAVIA BACK TO EUROPE BACK TO INDEX