97

YUGOSLAVIA

Value

100.000 Dinara / Dinarjev / Dinari

Issued by

Narodna Banka Jugoslavije / Narodna Banka na Jugoslavija

Date

01.05.1989

Signature

Printer

Zavod za Izradu Novčanica i Kovanog, Belgrade


 Girl

 Stylized eyeball, letters and numbers

BACK TO YUGOSLAVIA BACK TO EUROPE BACK TO INDEX