98

YUGOSLAVIA

Value

500.000 Dinara / Dinarjev / Dinari

Issued by

Narodna Banka Jugoslavije / Narodna Banka na Jugoslavija

Date

8-1989

Signature

Printer

Zavod za Izradu Novčanica i Kovanog, Belgrade


 Partisan monument "Kozara"

 Partisan monument "Sutjeska"
98a

issued note


BACK TO YUGOSLAVIA BACK TO EUROPE BACK TO INDEX