99

YUGOSLAVIA

Value

1.000.000 Dinara / Dinarjev / Dinari

Issued by

Narodna Banka Jugoslavije / Narodna Banka na Jugoslavija

Date

01.11.1989

Signature

Printer

Zavod za Izradu Novčanica i Kovanog, Belgrade


 Peasant woman

 Wheat ear

BACK TO YUGOSLAVIA BACK TO EUROPE BACK TO INDEX