101

YUGOSLAVIA

Value

50 Dinara / Dinarjev / Dinari

Issued by

Narodna Banka Jugoslavije / Narodna Banka na Jugoslavija

Date

01.01.1990

Signature

Printer

Zavod za Izradu Novčanica i Kovanog, Belgrade


 Partisan monument "Kozara"

 Partisan monument "Sutjeska"
100a

issued note


BACK TO YUGOSLAVIA BACK TO EUROPE BACK TO INDEX