103

YUGOSLAVIA

Value

10 Dinara / Dinarjev / Dinari

Issued by

Narodna Banka Jugoslavije / Narodna Banka na Jugoslavija

Date

01.09.1990

Signature

Printer

Zavod za Izradu Novčanica i Kovanog, Belgrade


 Girl

  Stylized eyeball, letters and numbers

BACK TO YUGOSLAVIA BACK TO EUROPE BACK TO INDEX