104

YUGOSLAVIA

Value

50 Dinara / Dinarjev / Dinari

Issued by

Narodna Banka Jugoslavije / Narodna Banka na Jugoslavija

Date

01.06.1990

Signature

Printer

Zavod za Izradu Novčanica i Kovanog, Belgrade


 Boy

 Roses

BACK TO YUGOSLAVIA BACK TO EUROPE BACK TO INDEX