109

YUGOSLAVIA

Value

500 Dinara / Dinarjev / Dinari

Issued by

Narodna Banka Jugoslavije / Narodna Banka na Jugoslavija

Date

1991

Signature

Printer

Zavod za Izradu Novčanica i Kovanog, Belgrade


 Youth

 Mountains

BACK TO YUGOSLAVIA BACK TO EUROPE BACK TO INDEX