111

YUGOSLAVIA

Value

5.000 Dinara / Dinarjev / Dinari

Issued by

Narodna Banka Jugoslavije / Narodna Banka na Jugoslavija

Date

1991

Signature

Printer

Zavod za Izradu Novčanica i Kovanog, Belgrade


 Ivo Andrić

Mehmed-Paša-Sokolović bridge over the Drina river, Višegrad (Serbian Republic; Bosnia and Herzegovina)
111

regular note


111r

Replacement note with serial # prefix ZA


BACK TO YUGOSLAVIA BACK TO EUROPE BACK TO INDEX